O nas

Dom Ciepła im. św. Antoniego istnieje w Lublinie od 1982 roku. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

Do Domu Ciepła przychodzą dzieci i młodzież z całego Lublina. Są to często już kolejne pokolenia tych, którzy przychodzili do Domu Ciepła jeszcze na ulicę Dolną 3 Maja.

Obecnie Dom mieści się przy Alei Kraśnickiej 65 na Poczekajce w Lublinie.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, w Domu Ciepła dzieci mogą odrobić lekcje, pogłębić wiedzę, zdobyć nowe umiejętności. Prowadzone są różne zajęcia, np. językowe, muzyczne, plastyczne, z komputerem, taneczne, teatralne. Jest też dużo zabawy. Organizowane są wyjazdy, wycieczki i pielgrzymki, a w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych kolonie i zimowiska.

W niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca dzieci wraz z rodzicami spotykają się na Mszy św., wspólnym obiedzie i zabawie.

Razem przeżywamy czas świąteczny oraz codzienne trudy i radości.